Logistiek


Vervoersmiddelen
Naast de verplichte WA dekking (die schade toegebracht aan anderen vergoedt) voor uw voertuigen: motoren, personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's en werk- en landbouwmaterieelverzekering, is er de mogelijkheid om de dekkingen uit te breiden met een (beperkte) cascoverzekering.

Met de cascoschade dekking wordt de schade die door uzelf (of een gemachtigd bestuurder) aan uw eigen voertuig is gemaakt volledig vergoedt. Ook als de schade uw eigen schuld is. Ook automobilisten die hun auto volledig gefinancierd hebben, sluiten vaak een volledig casco verzekering af. U kunt er ook voor kiezen om uw auto langer allrisk te verzekeren, wanneer u de uitkering van de dagwaarde nodig bent, om dezelfde auto weer te kopen.

Met de beperkte casco dekking zullen o.a diefstal, ruitbreuk, brand, storm, natuur en aanrijding met dieren onder de verzekeringsdekking vallen. Het grote verschil met de (compleet) casco dekking zit dus in de door uzelf veroorzaakte schade aan uw eigen auto, die bij de berperkte dekking is uitgesloten. Deze verzekering wordt veelal gesloten voor auto's die tussen de vier en acht jaar oud zijn.

Daarnaast kunt u de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten:

Rechtsbijstandverzekering
Deze biedt hulp bij juridische conflicten met betrekking tot uw autoverzekering. Er zijn twee vormen: verhaal- en verkeersrechtsbijstand.

Ongevalleninzittendenverzekering
Bij een aanrijding kunnen u en uw passagiers gewond raken. Als daardoor (algehele) blijvende invaliditeit optreedt of als iemand overlijdt, dan keert deze verzekering uit. Het maakt niet uit wie er schuldig is aan het ongeval.

Schade-inzittendenverzekering
Deze verzekering keert de werkelijk geleden schade van de inzittenden uit, ook als er geen sprake is van invaliditeit of overlijden. Het maakt niet uit wie er schuldig is aan het ongeval.

No claim garantie regeling
Deze aanvullende dekking zorgt er voor dat u bij een schuldschade geen terugval hebt op uw no-claim en u dus rust in de premie houdt.

Voor werkmaterieel kan de polis nog uitgebreid worden met:

  • Dekking tot maximaal € 2.500.000,- voor schade aan kabels en leidingen
  • Eigen gebrek dekking
  • Schade aan eigendommen van uzelf

 

Verder zijn er voor wagenparken (meestal vanaf 10 voertuigen) extra aantrekkelijke premie tarieven bij verzekeraars af te spreken. Afhankelijk van uw wensen in dekking en schade historie zullen wij verzekeraars om maatwerk offertes vragen en voor u de beste onderhandeling over dekking en prijs aangaan. Hierdoor zult u merken dat Grip Assurantiën ook zeker Grip op uw zaak zal houden.Transport vervoerde zaken
Om over transport en verzekering goed advies uit te brengen, komen er diverse onderwerpen aan de orde. Een greep van de vragen die wij u zullen stellen:

  • Vervoert u zelf of laat u het vervoer door derden uitvoeren?
  • Waar worden de goederen naar toe vervoerd?
  • Welke vervoerscondities zijn van toepassing?
  • Wat is de waarde van de vervoerde goederen?
  • Zijn de goederen aan bederf onderhevig?
  • Betreft het natioaal of internationaal vervoer?

 

Indien u uw eigen goederen vervoert, kunnen deze tegen vervoerde omzet of (achteraf) tegen declaratie worden verzekerd. Daardoor hoeft er niet telkens een vervoer worden doorgegeven, maar is elk transport verzekerd die u in een bepaalde periode uitvoert (meestal een jaar). Deze verzekeringen worden afhankelijk van uw wensen samengesteld. U begrijpt dat, wanneer uw hoofdactiviteit uit transport bestaat, u andere verzekeringen dient te hebben als vervoerder. Zie hiervoor ook de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering, voor het vervoer van goederen van derden.

Indien u het transport uitbesteedt aan een vervoerder, zal deze vervoerder aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade die optreedt tijdens transport. Belangrijk hierbij is wel dat de vervoerscondities bepalend zijn. Algemene vervoerscondities (AVC) of CMR afspraken? Daarbij kunt u de vervoerder voor een maximaal bedrag aansprakelijk stellen per kg vervoerd goed, wanneer er schade optreedt. Hierdoor kunt u bij hogere waarde transporten beter zorgen voor een eigen aanvullende goederentransportverzekering.

Indien u echter alleen eigen transport wilt verzekeren of uw bedrijfsuitrusting in de vervoersmiddelen (bestelauto’s) volstaat een standaard eigen vervoersdekking.

 

 

Vraag informatie aan via de
mail

Contactgegevens

Home | Disclaimer | Sitemap | Contact
©2015 Grip Assurantiën. Alle rechten voorbehouden.