Eigenaar/DGA


Arbeidsongeschiktheid
Indien u als ondernemer door een ongeval of ziekte niet meer uw werkzaamheden kunt uitvoeren, heeft u te maken met mogelijk (volledig) verlies van inkomen. Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekerdt u zich tegen (een deel van) de financiële gevolgen bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complex product waarvoor geen provisie meer in rekening gebracht mag worden. 
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verdiend een goede adviseren voor het vaststellen van de juiste verzekerde som; deze is aan vele factoren onderhevig. Tijdens ons adviesgesprek zullen wij alle factoren met u bespreken en voor uw situatie volledig in kaart brengen. 

De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt mede bepaald door:

  • Eigen riscotermijn
  • Ondergrens arbeidsongeschiktheid
  • Arbeidsongeschiktheidscriterium: passende arbeid of uw beroep
  • Einddatum
  • Verzekerd bedrag
  • Risicoklasse van uw werkzaamheden
  • Indexering op het verzekerd bedrag en/of uitkering


Verder zal de gekozen premievorm; gelijkblijvend of combinatietarief (leeftijdsafhankelijk) van belang zijn om het premieverloop en de som van de betalingen voor de gehele looptijd te beoordelen.

Bij volledige arbeidsongeschiktheid wordt uw verzekering premievrij en blijven de uitkeringen in stand. De meeste verzekeraars bieden sommenverzekeringen aan, echter er zijn ook verzekeraars die de arbeidsongeschiktheidsverzekering als schadeverzekering aanmerken. Het verschil ligt onder andere in de eventuele inkomsten die door blijven lopen waar uw arbeidsongeschiktheid geen invloed op heeft. Denk daarbij aan huurinkomsten voor verhuurde panden. Ook kan het zijn dat u uw bedrijf draaiende houdt en er in financiele zin geen schade is. Bij een sommenverzekering wordt er op de verzekerde som geen rekening gehouden met eventuele andere inkomensbestanddelen. Bij een sommenverzekering gaat het namelijk alleen om de vraag of u arbeidsongeschikt bent geworden en niet om de vraag hoeveel schade u lijdt.

 


Ongevallen
Deze verzekering voorziet in een uitkering indien u door een ongeval blijvend invalide raakt of erger nog, komt te overlijden. 

De polis keert niet uit als u door ziekte invalide wordt of komt te overlijden. Hiervoor zullen maatwerkoplossingen beschikbaar zijn zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de overlijdensrisico verzekering.

Zakenreis
Maakt u of uw personeel dienstreizen voor de beroepsuitoefening of bedrijfsactiviteiten, dan kunt u zich verzekeren voor de schade die zich kunnen voordoen tijdens deze zakenreizen.

 

 

Vraag informatie aan via de
mail

Contactgegevens

Home | Disclaimer | Sitemap | Contact
©2015 Grip Assurantiën. Alle rechten voorbehouden.