Bedrijfsmiddelen


Goederen /voorraad
Met uw afnemers hebt u afspraken gemaakt over levering van goederen. U zorgt dat uw productie op orde is en dat de goederen geleverd kunnen worden. Veelal zal levering uit de voorraad plaatsvinden. Ook als u een groothandel heeft of detaillist bent, heeft u een voorraad. Natuurlijk wilt u de voorraad zo beperkt mogelijk houden, maar er zal altijd een voorraad op enig moment in uw bedrijfspand of elders aanwezig zijn. Bij een schade bestaat het risico dat uw goederenvoorraad volledig vernietigd of niet meer verkoopbaar is. Uw afnemers moeten langer wachten. Met de voorraad verzekering, ook als deze fluctueert, of onderhevig is aan seizoensinvloeden bent u verzekert van uitgebreide dekking, want naast brand, inbraak – of diefstal en waterschade vallen ook inductie- blikseminslag tot de schadegebeurtenissen die gedekt zijn onder de voorraadverzekering. Boven het verzekerde bedrag worden de schadekosten van opruimen en beredding vergoed.Inventaris
Om uw bedrijfsactiviteit te kunnen uitvoeren, maakt u gebruik van diverse zaken als kantoormeubilair, stellingen, computerapparatuur. Indien door oorzaken als brand, inbraak of water, schade ontstaat zal de inventaris verzekering aan u de nieuwwaarde uitkeren. U kunt specifieke dekkingen voor elektronische apparatuur regelen of voor liquide middelen. Bij de gelddekking kunt u bijvoorbeeld ook beroving of afpersing meeverzekeren, of verzekerd zijn tijdens het vervoeren van het geld en afstorten bij de bank. Uw gereedschappen, die u gebruikt voor de bedrijfsvoering, vallen ook onder de verzekering van de inventaris, evenals de machines. Ook voor machines kunnen specifieke dekkingen geregeld worden (bijvoorbeeld schade door breuk), deze staat beschreven onder de machinebreukverzekering.

De inventarisverzekering wordt vaak in combinatie met de goederen/voorraadverzekering gesloten.

Machines
Machines kunnen voor de standaarddekking als brand – en waterschade worden meeverzekerd op de inventarisverzekering. De specifieke machinebreukverzekering dekt schade aan de machine-installaties in/op de in de polis genoemde gebouwen/terreinen. Alle materiële schade is gedekt als deze plotseling en onvoorzien optreedt. Ook een gebrek in de installatie zelf (zoals vastlopen en schade als gevolg van eigen gebrek of onoordeelkundige bediening) wordt door deze verzekering vergoed.

Slijtage , roest e.d. zijn langzaamwerkende invloeden die niet onder de dekking van deze verzekering vallen. Eveneens behoren het herstellen en vervangen van onderdelen tot de normale onderhoudskosten.

De machinebreukverzekering wordt veelal geregeld voor de duurdere machines, omdat de onderdelen erg prijzig zijn en bij totale beschadiging u voor onverwachte kosten komt te staan. De machine(breuk)verzekering wordt vaak in combinatie met de machinebreukbedrijfsschadeverzekering afgesloten.

 

 

Vraag informatie aan via de mail

Contactgegevens

Home | Disclaimer | Sitemap | Contact
©2015 Grip Assurantiën. Alle rechten voorbehouden.