Disclaimer


Uitsluiting aansprakelijkheid
Grip Assurantiën zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site. Zij kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Grip Assurantiën is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site of uit het gebruik van informatie van deze site.

Door te klikken op bepaalde links, kunt u op andere sites komen van andere partijen. Grip Assurantiën aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die andere sites.

Grip Assurantiën behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de site en de benodigde software naar eigen inzicht te wijzigen.

Privacystatement
Grip Assurantiën respecteert te allen tijde de privacy van haar onlinebezoekers. Zij verwerkt persoonsgegevens die gebruikers van de site aan Grip Assurantiën verstrekken, bijvoorbeeld bij een informatieaanvraag, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle gegevens die u via deze site naar Grip Assurantiën stuurt, dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Contactgegevens

Home | Disclaimer | Sitemap | Contact
©2015 Grip Assurantiën. Alle rechten voorbehouden.