Actueel


Modernisering Ziektewet!

De impact van ziektewet en WIA, voor u als werkgever met personeel, is enorm toegenomen sinds de invoering van de Wet modernisering Ziektewet. Uiteindelijk gaan de tarieven voor het financieren van de ziektewet en WIA omhoog en betaalt elke werkgever de eigen schade. Als werkgever krijgt u dus een nog groter belang bij schadebeheersing.
Dat begint bij zorgvuldige administratie. U zult nog beter uw ziektewet en WIA administratie moeten bijhouden, ook van ziek- uit-diensttreders. Daar moet u al mee beginnen of zijn begonnen omdat, in 2014, wordt gekeken naar de zieken van 2012.

Controleer de beschikkingen en overzichten van UWV op juistheid. Kijk ook kritisch naar de houding in uw eigen organisatie ten opzichte van verzuim. Hoe is uw verzuimbeleid ingericht? Geldt bij u; ziek is ziek, of bekijkt u meteen wat de werknemer nog wel kan doen? Hierbij kan een goede arbodienst ook een belangrijke rol spelen.

En tenslotte, staat u voor de beslissing of u in het publieke bestel blijft, ernaar terug keert of juist eigen risicodrager wordt. Een belangrijke beslissing, waarbij wij u graag adviseren!

Doe de zelfscan om te boordelen of u volledig op de hoogte bent over Wet Modernisering Ziektewet en Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid bij Vangnetters (BeZaVa):

Weet u het verschil tussen eigen risicodrager ZW en WGA?

Eigen risicodragen ZW is van toepassing voor flex-medewerkers die ziek uit dienst gaan (die geen werkgever meer hebben). Ook geldt dit voor uitzendbureau's bij de werknemers, die een contract hebben met uitzendbeding. De ZW uitkering duurt maximaal 2 jaar. Als een werknemer ziek is, betaalt niet UWV, maar u zelf , als eigen risicodrager, de ziektewetuitkering. De WGA uitkering geldt voor medewerkers die na 2 jaar ZW nog steeds ziek zijn. Ook voor uw werknemer waar een 2 jaar loondoorbetalingsverplichting voor gold en na deze periode nog steeds ziek zijn. (voor min 35% en maximaal 80% arbeidsongeschikt en zij die 100% arbeidsongeschikt zijn, echter niet duurzaam). Het WGA risico wordt 10 jaar lang toegewezen aan de (ex) werkgever en wordt door de eigen risicodrager zelf gedragen.

Wat veranderd er per 1.1.2016 ten aanzien van eigen risicodragen voor de WGA?

Per 1.1.2016 is het alleen mogelijk om voor het totale risico van WGA instroom eigen risicodrager te zijn/worden. Dit betekent dat, indien u nu eigen risicodrager bent voor de WGA-vast (medewerkers) ook dit zult moeten worden voor uw flexmedewerkers, indien u de keuze heeft gemaakt om eigen risicodrager te blijven voor de WGA.

Wat zijn de redenen om eigen risicodrager te worden? Er zijn meerdere redenen, de belangrijkste vindt u hier.

U hebt meer grip op het verzuimproces. Belangrijk hierbij is dat men (lees: het UWV) dit ook van u verwacht. Doordat u zelf meer de regie voert in een ziekte- en reintegratieproces, houdt u (beter) contact met de werknemer. Vooral grote bedrijven willen deze regie zelf op zich nemen, met een casemanager of een arbodienst. Hierdoor kunnen interventies snel plaatsvinden en is een betere communicatie mogelijk dan dat alles via het UWV verloopt.

Gedurende welke periode ondervindt u de consequenties van een flex medewerker, die bij u ziek uit dienst gaat?

Sinds de invoering van modernisering ziektewet en de wet BeZaVa (Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschikt bij Vangnetters) kunt u, als werkgever, gedurende 12 jaar de consequenties van een zieke flex medewerker ondervinden: u kunt het merken aan de gedifferentieerde premie ZW en daarna kunt u 10 jaar te maken krijgen met de gedifferentieerde premie van de WGA van de flex medewerker. Afhankelijk van de grootte van uw onderneming, maar ook het arbeidsongeschiktheidspercentage is bepalend voor de de doorberekening in de gedifferentieerde premie. Als u eigen risico drager bent, voor zowel de ZW als WGA (per 1-1-2016 mogelijk voor flex) wordt er geen gedifferentieerde premie in rekening gebracht. U betaalt dan 12 jaar lang de ZW (2 jaar) en de WGA (10 jaar) uitkeringen. Dit vraagt om maatwerk-advies, die wij u graag willen bieden!

 

Wilt u hulp bij dit ingewikkelde vraagstuk? Vraag ons voor vrijblijvend advies!

Terug

Contactgegevens

Home | Disclaimer | Sitemap | Contact
©2015 Grip Assurantiën. Alle rechten voorbehouden.